دفتر ازدواج و طلاق

طلاق بمعناي مفارقت و جدايي و بريدن ميباشد

طلاق چيست ؟ طلاق بمعناي مفارقت و جدايي و بريدن ميباشد  اما براي درك بهتر مفهوم طلاق شرعي لازم است به نكاتي چند توجه داشته باشيم . اول اينكه در مفهوم واقعي ازدواج در دين و شريعت ما وظايف زن و شوهر بگونه اي متفاوت و خاص تعريف ميشود اين ادامه مطلب…

By 92, ago
دفتر ازدواج و طلاق

مفهوم طلاق

زن و شوهر دو عنصر اصلي و ركن تشكيل دهنده سازمان خانواده هستند ، آميختگي،تناسب وهمگوني شخصيت و خصايص فردي آنان شرط اوليه و غيرقابل انكار سازگاري ،تفاهم و همدلي و تأمين كننده بقاء و سعادت نيك بختي خانواده است و چنانچه روحيات زن و شوهر با يكديگر تطابق نداشته ادامه مطلب…

By 92, ago
دفتر ازدواج و طلاق

عروسی حضرت زهرا (ع)  

بانوی نمونه اسلام برای حفظ منافع بانوان و رشد و ترقی آنان احکام و قوانین و برنامه های خاصی دارد. یکی از راههایی که می توان به وسیله آن بانوی شایسته اسلام وآثار و نتایج درخشان تربیت اسلامی رامشاهده نمود این است که بانوی صدر اسلام و تربیت یافتگان مکتب ادامه مطلب…

By 92, ago
دفتر ازدواج و طلاق

انتخاب همسر،مسابقه دو نيست آهسته گام برداريد

انتخاب همسر،مسابقه دو نيست آهسته گام برداريد گام اول كمي تأمل ! انتخاب همسر،مسابقه دو نيست آهسته گام برداريد. (( روزي شخصي در خدمت درويشي گفت : در اين راه ، در هر قدمي هزار چاه است . درويش گفت : راه نرفته ، نشان راه مده كه چاه دركنار ادامه مطلب…

By 92, ago